Tiếng Việt
Giới thiệu Khu vực kinh doanh
Thông tin triển lãm
Danh sách tin nhắn
K Show 2019
Date: Oct , 16-23, 2019
Booth no:  Hall 12 / F22
Chinaplas 2019
Date: May , 21-24, 2019
Booth no: 10.1H, M51
Plastimagen Mexico 2019
Date: Apr , 2-5, 2019
Booth no: 605
Plastico Brasil 2019
Date: Mar , 25-29, 2019
Booth no: J086
Pro-Plas Expo Africa 2019
Date: Mar , 12-15, 2019
Booth no: B35
Plastics & Rubber Indonesia 2018
Date: Nov , 14-17, 2018
Booth no: A1-1318