Các ứng dụng

Tấm trần PVC

TWIN-SCREW cung cấp dây chuyền đùn sản xuất hoàn chỉnh cho các cấu kiện được thiết kế đặc biệt để có được chất lượng đáng tin cậy và cấu hình khối lượng lớn, được đồng nhất để có được sức đề kháng cao như trần với dung sai cực kỳ để khớp hoàn hảo với nhau.