Các ứng dụng

Đùn máng xối mưa

TWIN-SCREW cung cấp dây chuyền đùn sản xuất hoàn chỉnh cho các cấu hình khối lượng lớn có các tính năng chất lượng đáng tin cậy hiệu suất cao, đặc biệt là chế tạo máng xối mưa phù hợp với tiêu chuẩn dung sai khắc nghiệt để phù hợp với các phụ kiện phun.