Tiếng Việt
Giới thiệu Khu vực kinh doanh
Giới thiệu sản phẩm
Tiên phong trong lĩnh vực sản xuất máy đùn trục vít đôi
Trục vít và Nòng cảo
Máy đùn PVC trục vít đôi quay song song ngược chiều
Máy đùn trục vít đôi sản xuất ống đôi PVC
Máy đùn trục vít đôi sản xuất ống đơn PVC
Thiết bị đùn sản xuất các vật liệu PVC có hình dạng khác nhau / hình khối rỗng
Máy đùn cỡ lớn
Máy đùn trục vít đôi tạo hạt PVC
Thiết bị dây truyền máy đùn HDPE Pipe
Máy trộn PVC ở tốc độ cao, máy trộn lạnh
Nhựa PVC in vân gỗ, thiết bị sơn lớp bên ngoài