Nhựa PVC in vân gỗ, thiết bị sơn lớp bên ngoài

Nhựa PVC in vân gỗ, thiết bị sơn lớp bên ngoài

Các ứng dụng

Sự mô tả

Gói thiết bị có chứa băng tải, máy sấy, băng tải, máy sơn, máy ép in ba màu, vệ sinh bánh, v.v... tùy theo yêu cầu của khách hàng mà có thể phối hợp sử dụng