Các ứng dụng

Đùn ống PVC

TWIN-SCREW cung cấp các loại máy làm ống cứng một dòng PVC trục vít đôi được thiết kế đặc biệt để có được chất lượng đáng tin cậy, được đồng nhất để có được sức đề kháng cao, đặc biệt thích hợp để sản xuất ống PVC từ các chất phụ gia có tỷ lệ phần trăm cao như ống dẫn đến áp suất cao được cho phép.