Các ứng dụng

PVC Waterstop đùn

TWIN-SCREW cung cấp dây chuyền đùn sản xuất hoàn chỉnh cho các cấu hình khối lượng lớn, có các tính năng đạt chất lượng đáng tin cậy và được đồng nhất tốt để có được sức đề kháng cao, đặc biệt là sản xuất băng cản nước PVC phù hợp với khuôn hiệu suất cao để đạt được tiêu chuẩn dung sai cực hạn.