Các ứng dụng

PVC Waterstop đùn

TWIN-SCREW cung cấp dây chuyền sản xuất ép đùn hoàn chỉnh cho các cấu hình khối lượng lớn, có đặc điểm đạt được chất lượng đáng tin cậy và đồng nhất tốt để có được độ bền cao, đặc biệt phù hợp sản xuất băng cản nước PVC với khuôn hiệu suất cao để đạt được tiêu chuẩn chịu cực hạn.
  • Độ tin cậy và đảm bảo chất lượng: Trải nghiệm quá trình ép đùn hồ sơ khối lượng lớn đáng tin cậy với các dây chuyền ép đùn chất lượng cao và được thiết kế tỉ mỉ của chúng tôi, đáp ứng các tiêu chuẩn ngành.
  • Đồng nhất hóa để có độ bền cao: Đạt được độ bền và độ bền vượt trội với khả năng đồng nhất hóa của các dây chuyền ép đùn của chúng tôi, rất quan trọng đối với sản xuất băng cản nước PVC và các cấu hình khối lượng lớn.
  • Khuôn hiệu suất cao cho các tiêu chuẩn dung sai cực cao: Các cấu hình ép đùn có chất lượng và độ chính xác tuyệt vời đạt được thông qua các kỹ thuật tiên tiến và khuôn hiệu suất cao cho các yêu cầu khắt khe.