Các ứng dụng

Đùn ống gia cố bện

TWIN-SCREW cung cấp dây chuyền đùn ống được gia cố được thiết kế đặc biệt để có được chất lượng đáng tin cậy, đồng nhất tốt để có được sức đề kháng cao, đặc biệt là sản xuất ống / ống được gia cố bằng bện phù hợp và đồng bộ hóa hoàn hảo với cuộn dây.