Các ứng dụng

Vòi vườn, đùn vòi nước

TWIN-SCREW cung cấp Dây chuyền đùn ống được gia cố cho các cấu hình được thiết kế đặc biệt để có được chất lượng đáng tin cậy, được đồng nhất để có được sức đề kháng cao, đặc biệt là sản xuất ống mềm phù hợp. Ngay cả đối với vấn đề thân thiện với môi trường, việc sử dụng vật liệu tái chế cho một trong các lớp sẽ là tùy chọn.