Các ứng dụng

Đùn ống HDPE

TWIN-SCREW cung cấp dây chuyền đùn ống HDPE được thiết kế đặc biệt để có được chất lượng đáng tin cậy, được đồng nhất để có được sức đề kháng cao, đặc biệt phù hợp để sản xuất ống HDPE từ kích thước nhỏ đến lớn.