Máy trộn PVC ở tốc độ cao, máy trộn lạnh

Máy trộn PVC ở tốc độ cao, máy trộn lạnh

Các ứng dụng

Sự mô tả

  • Bụi không dễ bay vào
  • Không cần vận chuyển nguyên liệu, tiết kiệm được nhân lực và thời gian.
  • Động cơ biến đổi cực
  • Vệ sinh đơn giản, dễ dàng