Các ứng dụng

Tấm xốp PVC, tấm ép đùn tấm váy

TWIN-SCREW cung cấp dây chuyền ép đùn PVC cho các cấu hình được thiết kế đặc biệt để có được chất lượng đáng tin cậy, được đồng nhất để có được sức đề kháng cao, đặc biệt là sản xuất ván chân vịt phù hợp.