Các ứng dụng

Đùn hồ sơ khung cửa sổ

TWIN-SCREW cung cấp dây chuyền đùn sản xuất hoàn chỉnh cho các cấu hình được thiết kế đặc biệt để có được chất lượng đáng tin cậy và các cấu hình khối lượng lớn, được đồng nhất để có được sức đề kháng cao, đặc biệt là sản xuất khung cửa sổ phù hợp với các chân đế có dung sai cực cao để khớp hoàn hảo giữa chúng với nhau.