Các ứng dụng

Khung cửa PVC, đùn cửa PVC

TWIN-SCREW cung cấp máy đùn profile lớn ứng dụng cho các loại cửa nhựa PVC và khung cửa, do kích thước cửa lớn nên nhu cầu sản xuất tương đối cao, kích thước máy đùn lên đến 90mm.