Thiết bị dây truyền máy đùn HDPE Pipe

Thiết bị dây truyền máy đùn HDPE Pipe

Các ứng dụng

Sự mô tả

  • Máy sản xuất nhựa của TWIN SCREW, cung cấp những tính năng rất cao cấp, hiệu suất lợi ích cao hơn nữa còn rất tiết kiệm nguyên liệu
  • Dây chuyền sản xuất ống HDPE, ống có đường kính khoảng 2mm ~ 400mm
  • Chúng tôi cung cấp hệ thống nạp nguyên liệu tự động, cũng như các phương án giải quyết toàn diện, hoặc dịch vụ bào chế theo yêu cầu của khách hàng