Ngày đăng:

Các ứng dụng của hệ thống ép đùn TwinScrew để tạo hạt tinh bột nhiệt dẻo (TPS) và nhựa sinh học pha trộn TPS

Table of Contents

Việc đầu tư cho giảm phát thải carbon đang trở thành yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tăng trưởng bền vững của ngành sản xuất. Tính trung lập carbon đạt được vào năm 2060 đã được cam kết bởi các quốc gia đóng góp hơn 75% GDP toàn cầu. Mục tiêu cuối cùng là tách tăng trưởng kinh tế khỏi việc tiêu thụ tài nguyên hóa thạch hiện đang dẫn đến một sự thay đổi đáng kể trong ngành nhựa.

Lợi ích về dấu chân carbon xanh hơn đã được chứng minh một cách khoa học nếu vật liệu nhựa được cấu tạo một phần từ sinh khối có thể tái tạo, đặc biệt là tinh bột. Người ta ước tính rằng một tấn tổng hợp tinh bột trong thực vật phải đánh đổi với một tấn rưỡi CO2 trong không khí.


5% Carbon thấp đến Carbon trung tính

Hệ thống ép đùn của TwinScrew - máy tạo hạt đã được áp dụng để tạo hạt tinh bột nhiệt dẻo (TPS) bằng cách sử dụng tinh bột tự nhiên trong nhiều năm. Đối với người dùng, các hạt TPS có thể dễ dàng pha trộn với các loại nhựa hóa thạch thông thường như PP và PE hoặc các polyme có thể phân hủy/phân hủy sinh học như PBAT và PLA với sự có mặt của các tác nhân tương thích thích hợp.

Một thành công tiêu biểu là áp dụng các hạt TPS để trộn với PP hoặc PLA với lượng 15-20%. PP hoặc PLA dựa trên tinh bột thu được sau đó được xử lý thành dao kéo dùng một lần bằng phương pháp ép phun. Nó đánh đổi 22,5% -30% lượng khí thải carbon từ các sản phẩm ban đầu.

Ngoài ra, một trong những khách hàng của TwinScrew đã pha trộn thành công các hạt TPS với PBAT với tỷ lệ cao tới 50% và hỗn hợp TPS/PBAT được áp dụng rộng rãi cho các quy trình ép đùn như thổi màng, lưới dây và ống. Gần đây, một người dùng đã pha trộn các hạt TPS với các vật liệu độc quyền với tỷ lệ 20% để tạo bọt. Các vật liệu xốp có tính đồng nhất cao được áp dụng để chế tạo các bộ phận của thiết bị thể thao.


Máy tạo hạt PVC/PBAT/PBS trục vít đôi

Nhiều khách hàng của TwinScrew đang phát triển nhiều loại vật liệu hỗn hợp tinh bột bao gồm TPS/PP, TPS/HDPE, TPS/TPU, TPS/PBS cũng như TPS/PLA. TwinScrew khám phá cách áp dụng các máy đùn do chúng tôi sản xuất trong nhà để tạo hạt TPS và vật liệu tổng hợp dựa trên TPS trước mối lo ngại ngày càng tăng của công chúng về biến đổi khí hậu bắt nguồn từ lượng khí thải CO2 dư thừa.

Cộng tác với nhiều khách hàng đáng kính làm việc trên các vật liệu nhựa khác nhau, nhóm của TwinScrew đã tích lũy được nhiều kiến thức về các yêu cầu cơ học cụ thể để đùn tinh bột tự nhiên và vật liệu tổng hợp pha trộn tinh bột. Chúng tôi có khả năng cung cấp cho người dùng một gói các giải pháp toàn diện giúp giảm thiểu việc sử dụng các polyme dựa trên hóa thạch một cách hiệu quả và hiệu quả. Do đó, người dùng có thể tiếp cận thị trường đòi hỏi các sản phẩm thân thiện với môi trường trước khi có sự tham gia của các đối thủ cạnh tranh. Cùng nhau chúng ta sẽ làm cho thế giới của chúng ta xanh hơn.